Leedsje 1994

DIEN MASKE

Refrein
Hool dien maske oet de kas
Loer of ’t pekske diech nog pas
Want vastenaovend is in ’t land
Dao woord ’t gans jaor op gewach
Dat weurt gevierd mèt praal en prach
En dat lierde veer dus naovenant

Koeplèt
De vastentied dei is weer in ’t land
Dat sjmeidt beej oos weer eine vaste band
Die dreij daag neume veer oos mèt
Veurtot pesjtoer ’t kruiske zèt
Oos Amie weurt dan weer normaal
Veur oos al hiel sjpeciaal

Teks
Peter Rietveld

Meziek
Piet van Sloun

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma