Zjubilea

Beej de Sjlaaibök weurt tradisiegetrouw nao de 10e Prins ‘ne Vorsj gekoze in plaats van ‘ne Prins. De Vorsj weurt gekoze oet de 10 Prinse die aan häöm veuraaf zien gegange.


2010
Wilfried Hentzepeter haw es Vorsj Wilfried I same mèt zien Vorstin Ieteke de ier um in ‘t vijfde zjubileijjaor van de Sjlaaibök ‘t Amiese volk in de karneval veur te goon. Ze woorte daobeej beejgestange door ‘t Jeugprinsepaar Robin II Geerlings en Sanne Humblet.

2007.jpg

't Zubileijjaor waor 'n sjiek jaor mèt väöl aandach veur de Amiese Jeug. Op vriedag zien zie namelek getracteerd op 'ne boottoch euver de Maas (Wèh de Jeug heit....). 't Feeswiekend is gecompleteerd door 'n sjiek optreije op zaoterdag van Jan Keizer en Annie Schilder. Ouch de zjubileijzitting mèt optreijes van vreuger maog neet vergete weure! Es blievend aandinke höbbe veur 'n gedinkplaat mèt alle Aw Prinse opgehange in de Amyerhoof! Ummer is dat 'n plek boe väöle nao kieke en wegdruime mèt de wunsj: kós iech mer op de plaat sjtoon!

1999
Bert Custers haw es Vorsj Bert I same mèt zien Vorstin Ellie ‘t genoege um in ‘t veerde zjubileijjaor van de Sjlaaibök ‘t Amiese volk in de karneval veur te goon. Ze woorte daobeej beejgestange door ‘t Jeugprinsepaar Maurice Servais en Natacha Schefer.

1999.jpg

Toenmalig Mesjtreechs börregemeister Houben deeg aan ederein in ‘t land van “ Sjlaai en poor” d’n oproop um op vriedag 12 november nao ‘t Sievereplein te kome om dao ‘t monumint van de Sjlaaibök te oonthölle en ’n paar daag mèt te feeste vanwege ‘t 44-jäörig besjtoon van de Sjlaaibök. Dreij daag langk waor fees in ‘t dörrep. Twie jaor van veurbereijinge waore aan ‘t feest veuraaf gegange. In die jaore voonte oondermie ‘t “Pintreffe” in de Amiërsjtraot Noord plaats en de “verkezing van ‘t Mesjtreechs vastelaovendsleedsje” op ‘t Sievereplein. Alletwie die aktiviteite woorte zier drök bezeuk en droge beej aan ‘t gesjlaag zjubileijjaor.

1988
Jo Snackers waor es Vorsj Jo I same mèt zien Vorstin Maria gruutsj d’r op um in ‘t derde zjubileijjaor van de Sjlaaibök ‘t Amiese volk mèt karneval veur te goon. Ze woorte daobeej gesjteund door‘t Jeugprinsepaar Ivo Nelissen en Nicole ten Haaf.

1988.jpg

De zjubileijgids waor gans in ‘t Amiese dialek samegesjtèld. In ‘t heukske van de allerlèste bladzijde sjteit vermeld: ”Veur de luij die dao behoefte aan höbbe, ligk d’r beej Sjeunshoes Schuimer ‘n Hollandse vertaling van dit beukske gereid”. Dat aanbod geldt euveriges neet mie; d’r is ouch mer eine kier gebruuk van gemaak.

Op 11, 12 en 13 november 1988 woord ‘t zjubileij gevierd. Hoegtepunte oet de zittinge van de aafgeloupe 33 jaor woorte veur ‘t dankbaar publiek geprizzenteerd. Veur de jeug woord ‘t populair TV-sjpeel Klassewerrek gesjpeild door kinder van de basissjaole Kesjtanjehof en ‘t Häöfke (de veurmalige jôngessjaol respektievelek meidsjessjaol). De Raod van Èlf en de jeugdige Sjlaaimetsjes en Sjlaaibökskes van de vereineging woorte door ‘t feeskomité gans in ’t nuij gesjtoke. Netuurlek waor d’r ouch ‘n feestvergadering mèt höldeging van zjubilarisse en ierelede en ‘s aovends bal. Oonder ‘t bal voond de verkezing plaats van ‘t karnevalsleedsje veur 1989. De meziek woord verzörg door ‘t trio Kithara.

1977
Arno Custers voont ‘t es Vorsj Arno I same mèt zien Vorstin Marieke ‘n ier um in ‘t twiede zjubileijjaor van de Sjlaaibök veur ‘t Amiese volk in de karneval oet te goon. Peter Gootjes en Birgitte van de Bosch waore toen “hun” Jeugprinsepaar.

1977.jpg

Op 11, 12 en 13 november 1977 woord ‘t zjubileij gevierd, deils in de Amyerhoof en veur ’t ander deil in feeszaal “Nieuw Geusselt” (de groete wèrrekplaats neve de boerdereij van de femilie Vaessen aan de Heukelsjtraot). De lede van de Raod van Èlf, daoveur nog neet in rokkesjtuum, woorte in ‘t nuij gesjtoke, same mèt de Hofkapel en de Dansmerietsjes (in de zjubileijgids van toen hèdde ze nog “Tanzmariechen”). Veur de kinder waor d’r ‘n Missverkezing en ‘s aovends waor oonder andere ‘t optreije van de Zingende Pôtsvrouwe mèt es sjpeciale gas Ben Cramer. Netuurlek woorte ouch miejer zjubilarisse in ‘t zunneke gezat.

1966
Huub Geelen haw es Vorsj Huub I es iersjte de ier um same mèt zien Vorstin Fieny ‘t Amiese volk in de karneval van ‘t iersjte zjubileijjaor de Sjlaaibök veur te goon. Ze woorte daobeej vergezèld door ‘t Jeugprinsepaar Henny Willems en Carin Geelen.

1966.jpg

Biezeunder aan dit zjubileij waor tot in dei tied geine zaal in Amie waor boe gefees kôs weure. Huub Geelen sjtèlde zien midde in ‘t dörrep gelege wèrrekhal ter besjikking. Nao väöl oor hel wèrreke waor de “zaal” leig, gepôts en opgetuig veur ‘n grandioos en oetverkochte zjubileijzitting.

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma