Raod van 11

In ‘t karnevalssezoen deent de vereineging miejer es ins akte de présence te geve. In die situwasies vertegewoordig de Raod van Èlf de vereineging en begeleidt ze ‘t Prinsepaar beej alle officieel aangelegenhede. Same mèt ‘t Prinsepaar is de Raod van Èlf ‘t vizitekeertsje van de vereineging. Ze môte daoveur good veur d’n daag kome en zien dan ouch gekleid in ‘n rokkesjtuum. Veur de Raod begint de karneval miestal es de res van ’t dörrep d’r nog neet aan dink: vanaaf november môte ze ‘n kier of twintig names de vereineging d’r op oet en op sômmige daag môte ze zelfs op ‘n sjtök of dreij á veer plaatse tegeliek versjijne. Zoewie geer zeet: ‘n behuurleke kondisie um dat te kinne volhawwe höbbe Raodslede waal nudig.

Mèt karneval drinke väöl luij minneg gleiske beer. Es lid van de Raod môste dao echter mèt oetkieke, want sjeigelend kinste noe einmaol neet ‘ne Prins begeleije of ‘n good veurbeeld geve. Alle drank weurt euveriges oet eige portemenee betaald.

Binnen de Raod van Èlf is ‘ne sirremoniemeister aanwezig. Heer is te herkinne aan de scepter dei heer altied beej ziech heit.

 

alt

 

Boete de dreij karnevalsdaag is de Raod ouch nog dèks aktief: dink mer ‘ns aan ‘t verkoupe van loter, “tuutsjes” roondbringe en ophole. Ouch boete ’t sezoen hawwe veer de nudige aksies; de oondertössje populair gewore vioeleaksie is dao ’n veurbeeld van.

 

Umtot de Raod ‘n gans jaor good môt kinne samewèrreke weurt ‘n leuke en gezèllige sfeer in de vereineging erg belangriek gevoonde. Tot de dames van de Raodslede dao hun sjteinsje aan beejdrage sjprik eigelek vanzelf.

De taak van de Raod van Èlf is de prizzentasie van de karnevalsvereineging in ’t volledig karnevalssezoen, en waal in Amie zèlf es boete dis gemeinsjap. Ze deent zörg te drage veur de prizzentasie van de vereineging in ‘t algemein.Tot häör taak huurt evezier de begeleijing van ‘t Prinsepaar en neume ze deil aan ‘t werk- en oettrèkprogramma.Daoneve assisteert de Raod ‘t besjtuur.

Volges ‘n opgesjtèlde wiekverdeiling zörrege de Raodslede veur de verkoup van loter, ‘t roondbringe van ‘t Sjlaaiblaad en ‘t ophole van de tuutsjes.Ouch verliene ze volges ‘n wèrreksjema assistensie beej de kemissie wagele/opbouw en hawwe ze tôwziech beej de kindermiddage.Van de Raod van Èlf weurt verwach tot ze deilneume aan de diverze aksies van de vereineging.

 

SAMESJTÈLLING KEMISSIE

Verantwoordelek besjtuurslede: Fred Stals

Lede van de Raod van Èlf:

Michael Derwort, Guido Habets, Robert Humblet, Sander Lemmens, Patrick Makatita, Marcel van Mulekom, Fred Stals, Johan van Herten, Steven Brauers, Stefan Ritzervelt, Roy Loyson, Ivo Snackers, Don Mullers, Marvin van Weert, Luuk Gulikers & Wilfried Hentzepeter 

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma