Dameszitting 19 november 2011Op zaoterdag 19 november heit de Ajd Prinsegarde oet Amie häör Dameszitting georganizeerd. De dames van Amie höbbe 't al jaore zoonder zitting moote doon; meh vanaaf noe höbbe zie hunne eige aovend! Klik op lees miejer veur 'n sfeer impressie van 'ne sjieke aovend!

  

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma