Iersjte 33 Jaor

1988 - Drei maol èlf kiere - Jo Ritzervelt

Al dreijmaol èllef kiere

Refrein
Al dreij maol èllef kiere
Viere veer karneval mèt iere
De Sjlaaibök höbbe jaore oos gelierd
Wie karneval in Amie weurt gevierd

Koeplèt
Veer trèkke door ’t dörp
Al dreij en dertig jaor
Ouch Bèr keump oet zien sjölp
Deit sjtrikskes in z’n haor
De Vorsj is noe gekoze
Veer goon noe dreij daag oet
De sjlager weurt gebloze
Gezoonge weurt voloet

Teks en meziek:
Jo Ritzervelt

 

 

noten.gif 

1987 - Sjödt nog ns in - Jo Ritzervelt

Sjödt nog ‘ns in

Refrein
Sjödt nog ‘ns in, dat zingk gans Amie
De sjtumming keump d’r zoe waal in
Sjödt nog ‘ns in, dat zingk gans Amie
Iech höb ’t weer nao miene zin

Koeplèt
De kastelein deit mèt
Van achter ’t buffet
Al twie en dertig jaor
Sjteit heer sjteeds veur oos klaor

Teks en meziek:
Jo Ritzervelt

noten.gif

 

1985 - Iech bloos zoe geire - Maria Zaar en Rob Plantaz

Iech bloos zoe geire

Refrein
Iech trèk geir mèt oos zate herremenie
De kaffees in en oet
Dan zèt iech miech ’n truit aan miene kop
En loup alvas veuroet
Iech krijg van al dat bloze zoe 'ne doorsj
En ren nao ’t buffèt
Dan drink iech miech 'n lekker gleiske beer
En bloos weer mèt hun mèt

Koeplèt
De zate herremenie die huursjte euveral
Jao ze goon door eder sjtraot
Iech bloos zoe geire same mèt hun mèt
Meh iech blief noets in de maot
Iech loup daorum ’t leefste veur hun oet
Ze hole miech waal in
Beej d’n iersjte kaffee zeen veer oos dan weer
Es iech eint aan ’t dreenke been

Teks en meziek:
Maria Zaar-Hovens en Rob Plantaz

 

noten.gif

1986 - Maak lol, sjpas en plezeer - Jo Ritzervelt

Maak lol sjpas en plezeer

Refrein
Maak lol sjpas en plezeer
Jao ederein op zien meneer
Maak lol sjpas en plezeer
Dan höb geer dreij daag good verteer

Koeplèt
De Sjlaaiboök zuuste euveral
Die dreij daag mèt de Karneval
En wèlt geer get verzèt
Dan sjpringk en zingk ‘ns mèt

Teks en meziek:
Jo Ritzervelt

noten.gif

1984 - Karneval - Maria Zaar-Hovens en Peter Aerts

Karneval

Refrein
Karneval dat kint ’n eder viere
Karneval, karneval
Huursjte muziek, krijgste kriebels
In d’n sjpiere, karneval, karneval
Veer doen lache, sjpringe, danse
En soms ouch eve sjanse
Karneval wat 'n gelök
Keump eder jaor weer trök

Koeplèt
Tössje sjlingersj en ballônne
Weurt door ajd en joonk gesjprônge
In ’n reij of op de huke
Mèt serpetines in de tute
Eder heit lol, op zien meneer
En veur d’n doorsj drinke veer beer

Teks en meziek:
Maria Zaar-Hovens en Peter Aerts

 

noten.gif

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma