CV de Sjlaaibök

Update Zjubileij CV de Sjlaaibök

Leef Sjlaaibök en Sjlaaimette,

Euver 7 weke sjteit ós zjubileij op ’t programma.
Get boe veer es vereiniging hiel erg nao höbbe oetgekeke.
Veer weite inmiddels tot veer motte goon werke nao de maotregele die op dit momint gelde.
Dus beej al ós aktiviteite allein binnekome met de corona check app en tijdens alle aktiviteite öm 24.00 oor de deur van de Amyerhoof sjlete.

Nao väöl euverlegk höbbe veer besjlote tot veer ós iersjte zjubileij weekend door laote goon en ’t twiede weekend goon doorsjuive naor ’t reguliere sezoen in januari/februari.
Veer vinde ’t te jaomer öm o.a. de zitting te motte goon inkorte, artieste teleur te sjtelle, en ouch ’t Vorsjtebal wèlle veer neet öm 24.00 oor sjtoppe.

Wat helt dit noe in:

Op vriedag 5 november höbbe veer beej de Kardinaal ‘nne aafsjeidsaovend van Prins Jean I en Prinses Nancy.
Op zaoterdag 6 november rope veer öm 21.11 oor ozze nuije Vorsj of Vorsjtepaar oet in de Amyerhoof.
Op zoondag 7 november is de Kinderzitting met oetrope jäögprinsepaar 2021/2022

De Zjubileij zitting weurt gehawwe op 4 en 5 februari.
’t Vorsjtebal met receptie is op 12 februari.
De vereinigingsdaag veur genudigde met feesvergadering verplaotse veer naor ‘nne nog nader te bepaole zoondag in ’t regulier programma.

De Vorsj of Vorsjtepaar zal dan ouch ’t ganse komende sezoen euver ’t Sjlaaibokriek blieve regere en in januari 2023 rope veer weer ‘nne nuije Prins oet.

Veer dinke op dizze meneer ’t mieste rech te doen aan ós Zjubileijjaor, zittingsartieste en aan de Vorsj of Vorsjtepaar.

Veer hope uuch allemaol te goon zien op ’t Buutte Gala en op ós Zjubileij weekend, zoetot ver same de aaftrap kinne geve aan eindelijk weer ’n Fantastisch (Zjubileij) sezoen.

Naomens Besjtuur en Rv11 CV de Sjlaaibök
Marcel van Mulekom
Veurzitter

Update Zjubileij CV de Sjlaaibök
Schuiven naar boven