CV de Sjlaaibök

Wijziging bestuur

Op woensdag 3 november 2021 hielden wij onze jaarvergadering.

Op deze jaarvergadering werd er ook een bestuurswijziging doorgevoerd.

Constant Leenders en André van Wageningen hebben aangegeven te stoppen als bestuurslid.
Constant blijft voor de vereniging wel de Sjteunbök en ledenadministratie doen.
André zal actief blijven als lid van de jeugdcommissie.
Wij bedanken beide heren voor hun bijdrage aan ons bestuur en vinden het fijn dat ze wel bij onze vereniging betrokken blijven.

Tegenover dit stoppen staat dat we ook twee nieuwe bestuursleden verwelkomen.
Onze jeugdvoorzitster Monique Lamberty-Ritzervelt werd na 2 jaar “stage” officieel in het bestuur verkozen.
Ook Raad van 11 lid Sander Lemmens werd verkozen in het bestuur. Sander zal de taak van secretaris overnemen van Constant.

Daarnaast werd actief bestuurslid Fred Stals voor de komende 4 jaar herkozen.

Ons bestuur bestaat daardoor nu uit de volgende personen:

Marcel van Mulekom (voorzitter)
Sander Lemmens (secretaris)
Ronald Boesten (penningmeester)
Monique Lamberty-Ritzervelt (jeugdvoorzitster)
Fred Stals (algemeen bestuurslid)
Nicolle Meinke (algemeen bestuurslid)

De bestuursfoto’s op deze website worden zo snel mogelijk bijgewerkt

Wijziging bestuur
Schuiven naar boven