CV de Sjlaaibök

PEERSJBERIECH EUVER SEIZOEN 2022

!!! PEERSJBERIECH !!!

Leef Sjlaaibök en Sjlaaimette,

Aafgelaope november höbbe veer ós Vorsjtepaar en Jeugprinsepaar oetgerope in vol enthousiasme tot ’t eindelijk weer kos.Helaas binne ’n paar daag zaog de wereld d’r weer gans anders oet. Noe 3 weke veur aanvangk van ’t sezoen kinne veer dan aog neet anders dan meujlijke keuzes make.

Ós veur alle luij jaorlijks vertrowd programma zal helaas NEET doorgoon. Veer kinne alle luij die bezig zien met veurbereidinge van zittinge, bals, kèrkdeensjte, en nog mie neet al dat wèrk laote doen es ver neet zeker wete of ’t door kin goon.

Daordoor höbbe veer besjlote um ós normale programma te annuleren. Euver de 3 Karnevalsdaag zelf kinne veer nog niks zegke umtot dit nog 8 weken doort.Veer numme die daag op in ós veurluipig programma.

Veurig jaor höbbe veer es Sjlaaibök laote zien wat d’r allemaol wel kin in de Karnevalstied, en höbbe ver op versjillende maniere geprobeerd ’t Karnevalsgeveul oet te drage, ondanks tot de regels toen nog väöl sjtrenger waore es noe.

Dit jaor goon veer dat zeker aog doen. Veer kieke naor wat allemaol WEL kin. Veer höbbe genog alternatieve ideeën die in dizze tied good meugelijk zien. Natuurlijk doen veer dat altied met de regels boe veer op dat momint aan motte voldoen.

Daorum höbbe veer besjlote tot veer nao ’t volgende weegmomint van de euverheid met ’n veurluipig programma kome, boe in geer kint zeen wat veer allemaol van plan zeen. Vanaof dan zalle veer eedere week op zaoterdag via Website, Facebook, Instagram ós programma aanpasse en bijsjturen, naor de dan geldende regels.

Zoe blijf geer op de huugte van wat wel en neet kin.Mesjien kin straks hielemaol niks, mer mesjien kin d’r toch ‘nne haop

Veer wèlle in dizze zjwoere tied in eeder geval positiviteit blieve oetsjtrale en laote zeen tot ’t Karnevalsgeveul in Amie neet zoemer verlore geit!!

Raod van 11 en Besjtuur CV de Sjlaaibök

PEERSJBERIECH EUVER SEIZOEN 2022
Schuiven naar boven