CV de Sjlaaibök

Fred Stals Ierelid CV de Sjlaabök

Op zaoterdag 12 februari 2022 is in de Amyerhoof ôs Raod van èllef lid Fred Stals benûmp tot Ierelid van CV de Sjlaaibök.
 
Fred verdeend dizze benûmming veur zien jaore lange inzat veur ôs vereiniging.
 
Heer is 4 x 11 jaor lid, 22 jaor Rv11 lid, besjtuurslid, en altied present op ôs Amiese zittinge.
Daoneve regelt Fred alles veur ôs van aktiviteite die boete ’t karnevalssezoen valle.
 
Veer kinne altied op Fred rekene, en vinde dan ouch tot heer ’t Ierelidmaatsjap van ôs vereiniging mie es verdeent heit.
 
Fred, van Harte Proficiat !!!
Veer hope diech nog lang beej ôs vereiniging te höbbe.
Fred Stals Ierelid CV de Sjlaabök
Schuiven naar boven