Sjlager 2023: Aw tut geer nog mer gèt

Tijdens `t Ajd Vorsjtebal is de nuije sjlager van 2023 gekozen. Oet 3 sjieke leedsjes woort oeteindelijk oetgerope es winnaar `t nummer: AW TUT GEER NOG MER GET !!
Gesjreve door Jo Ritzervelt.

De teks kint geer heej onder leze:
De meziek keump zoe sjnel meugelijk online.

Refrein 2x:

Aw tut geer nog mer get, meh iech gaon sjtappe
Want vastelaovend viere mooste sjnappe
`t is neet te liere want dat zit diech in `t blood
Goei alle remme los dat deit diech toch ins good

Koeplet:

Pietsje haw `t euver energie
Is neet mie te betale nondepie
Veer leve noe in unne deure tied
Meh vastelaovend wille veer neet kwiet
En wètste wat heer zag, mèt unne breije lach

Refrein 2x:

Aw tut geer nog mer get, meh iech gaon sjtappe
Want vastelaovend viere mooste sjnappe
`t is neet te liere want dat zit diech in `t blood
Goei alle remme los dat deit diech toch ins good

 

Sjlager 2023: Aw tut geer nog mer gèt
Schuiven naar boven